SON DAKİKA
21.10.2013 00:30  

Kayseri Erciyesspor Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

Fe­ner­bah­çe Sow, Er­ci­yes Azo­fe­ifa ile ağ­la­rı sars­tı. Ma­çı yüz­de 67’ye 33’lük top­la oy­na­ma ora­nı ve 9’a 0 kor­ner­le ta­mam­la­yan Ka­nar­ya sa­bır­la gol ara­dı. 4 da­ki­ka­lık uzat­ma­nın üs­tü­ne ek­le­nen sü­re­nin 24’üncü sa­ni­ye­sin­de Eme­ni­ke pat­la­dı! 9’un­cu ma­çın­da ilk

Kayseri Erciyesspor Fenerbahçe maçı özeti ve golleri
Spor To­to Sü­per Lig'de, haf­ta­ya li­der gi­ren Fe­ner­bah­çe zorlu dep­las­man­da Kay­se­ri Er­ci­yesspor’u 90+5’in­ci da­ki­ka­da, ma­çın bi­ti­mi­ne sa­ni­ye­ler ka­la Eme­ni­ke’nin at­tı­ğı gol­le 2-1 mağ­lup et­ti. Üst üste 3’üncü deplesman maçını kazanan Kanarya bu so­nuç­la pu­anı­nı 19’a çı­ka­rdı ve ziv­re­de­ki ye­ri­ni ko­ru­du.

9. DA­Kİ­KA: Fe­ner­bah­çe öne geç­ti. Sağ ka­nat­tan Meh­met To­puz'un or­ta­sı­na ka­le sa­ha­sı için­de iyi yük­se­len Sow, me­şin yu­var­la­ğı ka­fay­la fi­le­ler­le bu­luş­tur­du: 0-1.

19. DA­Kİ­KA: Ca­ner Er­kin'in sol ka­nat­tan kor­ner çiz­gi­si üze­rin­den ce­za sa­ha­sı­na gön­der­di­ği to­pa zor du­rum­da­ki Kuyt aya­ğıy­la do­kun­du, me­şin yu­var­lak ka­le­ci Bo­jan'a çar­pa­rak kor­ne­re çık­tı.

22. DA­Kİ­KA: Ev ­sa­hi­bi Kay­se­ri Er­ci­yes- s­por eşit­li­ği ya­ka­la­dı. Ser­best vu­ruş­ta to­pun ba­şı­na ge­çen Azo­fe­ifa yak­la­şık 25 met­re­den me­şin yu­var­la­ğı ağ­la­ra gön­der­di: 1-1.

37. DA­Kİ­KA: Si­nan Ka­loğ­lu'nun ce­za sa­ha­sı­nın sol çap­ra­zın­dan vu­ru­şun­da top yan ağ­lar­da kal­dı.

60. DA­Kİ­KA: Çok teh­li­ke­li ge­li­şen Fe­ner­bah­çe ata­ğın­da sağ ka­nat­ta top­la bu­lu­şan Kuyt'ın ce­za ala­nı­na or­ta­sın­da We­bo'nun ya­kın me­sa­fe­den ka­fa vu­ru­şu­nu ka­le­ci Jor­ga­ce­vic son an­da kor­ne­re gön­der­di.

79. DA­Kİ­KA: Fe­ner­bah­çe'de Al­per, to­pu or­ta alan­dan alıp ra­kip sa­vun­ma ar­ka­sı­na ko­şu yap­tı ve pa­sı­nı Sow'a ver­di ama Sow'un sağ ka­na­da pa­sın­da Meh­met To­puz to­pu ala­ma­dı.

90+5. DA­Kİ­KA: Sol ka­nat­ta top­la bu­lu­şan Kuyt'ın uzak ka­le di­re­ği­ne or­ta­sın­da Eme­ni­ke'nin ka­fa vu­ru­şu ağ­lar­la bu­luş­tu: 1-2.

‘Tebrik ederim bin kilo kaldırdı’

Uzat­ma­nın uzat­ma­sın­da ge­len go­lün ar­dın­dan sa­ha­da se­vinç yu­ma­ğı oluş­tu­ran Fe­ner­bah­çe­li fut­bol­cu­lar maç­tan son­ra o an­la­rı es­pri­li bir dil­le yo­rum­la­dı. Sel­çuk Şa­hin bü­tün ta­kı­mın üs­tü­ne at­la­dı­ğı Eme­ni­ke için “Ken­di­si­ni teb­rik edi­yo­rum. Bin ki­lo kal­dır­dı” der­ken Sa­lih Uçan için de “Çok genç ve tec­rü­be­siz. Eme­ni­ke’nin üs­tü­ne ilk o at­la­dı. Son­ra da her­kes on­la­rın üs­tü­ne... Bu­nu bil­me­liy­di” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Gol se­vin­ci için Meh­met To­puz ise “Her­kes öl­dür­mek için Eme­ni­ke’nin üs­tü­ne at­la­dı. Di­ğer for­vet oyun­cu­la­rı­na ders ol­sun. Bir da­ha son da­ki­ka­la­ra bı­rak­ma­sın­lar” di­ye ko­nuş­tu. Bu ara­da ma­çın kah­ra­ma­nı Eme­ni­ke de ta­kım oto­bü­sün­de “Ma­çın ada­mı Sa­lih” di­ye­rek genç ta­kım ar­ka­da­şı­na ta­kıl­ma­dan ede­me­di.

MAÇIN FOTO GALERİSİ İÇİN TIKLAYIN

Volkan serumla çıktı

Fe­ner­bah­çe’de Vol­kan De­mi­rel’in maçta bü­yük bir fe­da­kâr­lıkta bu­lun­du­ğu ortaya çıktı. Mil­li Ta­kı­m’da Hol­lan­da  karşısında ka­le­yi ko­ru­yan tecrübeli file bekçisinin bu maçın ar­dın­dan ağır gri­be ya­ka­lan­dı­ğı, durumunun ön­ce­ki gün cid­di bir bo­yu­ta ulaş­tı­ğı kay­de­dil­di.

De­ne­yim­li el­di­ve­ne 2 gün bo­yun­ca yo­ğun te­da­vi uy­gu­la­nır­ken se­rum tak­vi­ye­si yapıldığı ifade edildi. Tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal’ın da bu nedenle Er­ci­yes ma­çı ön­ce­si ye­dek ka­le­ci Mert Gü­nok’u ha­zır­la­dı­ğı an­cak dün ken­di­ne ge­len ve gri­bal en­fek­si­yo­nu at­la­tan Vol­kan’ın oynamak istemesi üzerine eldivenlerini taktığı bildirildi.

918 GUN SONRA YENIDEN

Kanarya’ya zaferi unutulmaz bir öyküyle ge­ti­ren Eme­ni­ke 918 gün son­ra Sü­per Lig’de gol at­tı. Ni­jer­ya­lı, en son 16 Ni­san 2011’de Ka­ra­bükspor formasıyla ağları sallamıştı.

Fenerbahçe’nin sezon başında Spartak Moskova’dan kadrosuna kattığı Emmanuel Emenike Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 9’uncu resmi maçında nihayet golle tanıştı. Böylece Emenike tam 918 gün sonra yeniden Spor Toto Süper Lig’de gol sevinci yaşamış oldu.

Nijeryalı yıldız futbolcu ligimizdeki son golünü 16 Nisan 2011 tarihinde Kardemir Karabükspor formasıyla Sivas’a atmıştı. ‘Benim için özel bir hafta’ Maçın ardından Emenike gol atamamanın sıkıntısını hep yaşadığını ancak şanssızlığını kırdığını belirterek şunları söyledi:

“Çok çok mutlu hissediyorum. Benim için özel bir hafta oldu.Milli maçta 2 ve burada da 1 gol attım. Kariyeri maçısından da unutulmayacak günlerin içindeyim. Böyle devam etmek istiyorum. Oyuna girerken sadece kazanmayı düşündüm. Kasımpaşa maçında da bunu gördük.Maç bitmeden hiçbir şey bitmiyor

KAYSERİ'DE OLAY

Kayseri’deki karşılaşma önemli tartışmalara sahne oldu.Olayların odağında hakem Halis Özkahya vardı. Türk Telekom Arena'da geçen sezon 16 Aralık 2012 tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde düdük çalan Özkahya, kendisine tükürdüğü gerekçesiyle Meireles'i oyundan atmış ve dün akşama kadar bir daha Fenerbahçe maçı yönetmemişti. Özkahya dün de kritik kararlar verdi. İşte dün yaşanan olayların özeti

‘Kart görmeliydi’ tepkisi

Caner, karşılaşmanın 35. dakikasında hakem Özkahya'yı aldattığı gerekçesiyle sarı kart gördü. 40. dakikada ise yerde kalan ve topu dizlerinin arasına alan Yasin'e vurduğu gerekçesiyle tepki çekti.

Kayseri Erciyesspor bu pozisyonda Caner'e kırmızı kart beklerken Yasin karşılaşma sonrası, "Pozisyon kırmızı kart değilse futbolu bırakırım" dedi. Ancak hakem kartına başvurmadı. Ersun Yanal, tamönünde gerçekleşen bu olay karşısında Caner'e kızdı ve iterek uzaklaştırdı. 43. dakikada da oyundan çıkardı.Hocasına tepki koyan Caner, önce soyunma odasına giderken ardından kulübedeki yerini aldı.

Hocalardan Caner yorumu

Kayseri Erciyes Teknik Direktörü Fuat Çapa maç sonrası, "Caner bu sezonun en flaş oyuncularından biri. Böylesi bir oyuncunun karşılaşmanın ilk yarısında oyundan alınması normal değil" ifadelerini kullandı. Yanal ise, "Caner'i 16 yaşından beri tanıyorum. Vereceği tepkileri biliyorum. Benim görevim oyuncuları sahada tutmak ve oyundan almak" diyerek Caner'i kırmızı kart görerek oyundan atılma tehlikesi yüzünden çıkardığı imasında bulundu.

Ekstra uzatma tartışma konusu

Özkahya,maçı 4 dakika uzattı. Ancak gol, 90+4 bittikten sonra 24. saniyede geldi. Erciyesspor'un Başkanı Ziya Eren hem maçın çok uzatıldığından şikayet etti hemde Caner'in atılması gerektiğini söyledi. Galatasaray'ın önceki akşam Karabükspor karşısında atağa kalkmışken maçın sonlandırılması da akıllara geldi. Bu tartışmaya Sarı- Kırmızılı taraftarlar da katıldı ve aynı haftada yaşanan bu iki olay nedeniyle MHK'ye tepki gösterdi.

Instagram'dan yorumsuz tepki

Fe­ner­bah­çe, Er­ci­yes ma­çı son­ra­sı il­ginç bir uy­gu­la­ma­ya im­za at­tı. 6. da­ki­ka­da Man­ga­ne ta­ra­fın­dan Sow'a ya­pı­lan mü­da­ha­le­de fa­ul bek­le­yen Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, res­mi Ins­tag­ram he­sa­bın­dan ‘yo­rum­suz’ baş­lı­ğıy­la gön­der­di­ği ile­ti­de, po­zis­yo­nu ve Se­ne­gal­li oyun­cu­nun darbeli ba­ca­ğı­nın fotoğrafını pay­laş­tı.

TRANSFER YAPILMAYACAK

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım'ın ya­kın çev­re­si­ne, "Ge­nel ku­ru­lun oy­la­rıy­la gel­dim, yi­ne ge­nel ku­ru­lun oy­la­rıy­la gi­de­rim. Git der­ler­se gi­de­rim. Ha­pis­ha­ne­de ya­tar­ken 5 bin oy al­dım, eli­mi kal­dır­sam yi­ne 5 bin oy alı­rım" de­di­ği öğ­re­nil­di. Yıl­dı­rım'ın baş­kan se­çil­me­si du­ru­mun­da trans­fer yap­ma­ya­ca­ğı­nı da be­lir­te­rek, "Ku­lü­bün mad­di du­ru­mu o ka­dar iyi de­ğil. Ne kim­se­yi gön­de­ri­riz ne de kim­se­yi alı­rız" di­ye ko­nuş­tu­ğu ifa­de edil­di.

HAKEM GÖRÜŞÜ: ERTUĞRUL DİLEK

“GOLÜ FUAT ÇAPA ATTIRDI”

Erciyes uzatmalarda çok vakit geçirdi. Caner, en azından ikinci sarı kartı görmeliydi.

Kar­şı­laş­ma­nın 6. da­ki­ka­sın­da Sow'a, Man­ga­ne ta­ra­fın­dan ya­pı­lan mü­da­ha­le­ ke­sin­lik­le fa­ul. Kart ge­re­ki­yor­du. Da­ki­ka­lar 40'ı gös­te­rir­ken Ca­ner, yer­de olan Ya­sin'e çok sert bir mü­da­ha­le­de bu­lun­du. Ha­di di­ye­lim kır­mı­zı çı­kar­ta­mı­yor­sun, ama Ca­ner ikin­ci sa­rı kart­tan oyun­dan atıl­ma­lıy­dı. Ha­ke­min, kar­şı­laş­ma­nın so­nu­na ver­di­ği uzat­ma da­ki­ka­la­rı­na ila­ve uzat­ma hak­kı var­dır.

Ha­ke­min ma­çı 4 da­ki­ka uzat­ma­sı de­mek 4'un­cu da­ki­ka­da maç bi­te­cek an­la­mı­na gel­mez. En az 4 da­ki­ka uza­ta­ca­ğım an­la­mı­na ge­lir. Bu­ra­da Er­ci­yes  Tek­nik Di­rek­tö­rü Fu­at Ça­pa, 94'üncü da­ki­ka için­de Si­nan'ı oyun­dan çı­kar­dı. Si­nan sa­ha­yı çok ya­vaş terk et­ti.

Öz­kah­ya’nın har­ca­nan da­ki­ka­la­rı ek­le­me­si ga­yet nor­mal. Er­ci­yes ka­le­ci­si Bor­jan uzat­ma­lar­da za­man ge­çir­di­ği ge­rek­çe­siy­le  sa­rı kart gör­dü. Bu iki olay ma­çı da­ha da uzat­tı. Kuyt'un son da­ki­ka­lar­da Kay­se­ri Er­ci­yess­por­lu de­fans oyun­cu­suy­la ya­şa­dı­ğı po­zis­yon pe­nal­tı de­ğil­di.

LİGDE OLUŞAN SON PUAN DURUMU

1.FENERBAHÇE A.Ş. 8 6 1 1 18 8 10 19
2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 6 5 0 1 12 4 8 15
3.KASIMPAŞA A.Ş. 8 5 0 3 16 11 5 15
4.TRABZONSPOR A.Ş. 8 4 2 2 6 6 0 14
5.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 7 4 1 2 13 9 4 13
6.ESKİŞEHİRSPOR 8 4 1 3 10 6 4 13
7.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 8 4 1 3 10 7 3 13
8.SİVASSPOR 8 4 1 3 14 12 2 13
9.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 8 3 3 2 8 6 2 12
10.GALATASARAY A.Ş. 7 2 4 1 8 7 1 10
11.TORKU KONYASPOR 8 3 1 4 9 13 -4 10
12.KARDEMİR KARABÜKSPOR 8 2 2 4 6 9 -3 8
13.GAZİANTEPSPOR 8 2 2 4 10 14 -4 8
14.BURSASPOR 7 2 2 3 5 9 -4 8
15.SANİCA BORU ELAZIĞSPOR 8 2 1 5 10 20 -10 7
16.KAYSERİ ERCİYESSPOR 8 1 3 4 6 10 -4 6
17.KAYSERİSPOR 7 1 2 4 5 10 -5 5
18.GENÇLERBİRLİĞİ 8 1 1 6 5 10 -5 4

MAÇ RÖNTGEN / SUAT VİLGEN - BUGÜN GAZETESİ

İŞTE DAKİKA DAKİKA KAYSERİ ERCİYESSPOR - FENERBAHÇE MAÇI

90' Dakika : Hakem Halis Özkahya maçı bitiren düdüğü çalıyor. Spor Toto Süper Lig 2013-2014 sezonu 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayseri Erciyesspor'u 2-1 mağlup ediyor ve 3 puanın sahibi oluyor.
 
90' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Fenerbahçe Emenike'nin attığı gol ile 2-1 öne geçiyor.Kuyt sol kanattan ceza sahası içine uzun oynadı, Emenike arka direkte uzak köşeye kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.
 
90' Dakika : Kayseri Erciyesspor'da Oyuncu Değişikliği Çıkan oyuncu 17 numarayla Sinan Giren oyuncu 12 numarayla Üstün
 
90' Dakika : Cristian sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı, Egemen kafayı vurdu, Kuyt altıpas içinde son anda topa dokundu ama kaleci Jorgacevic son anda topu çizgi üzerinden çıkararak mutlak bir golü önledi.
 
90' Dakika : Kayseri Erciyesspor'da Jorgacevic aut atışını geç kullandığı için Sarı Kart gördü.
 
90' Dakika : 4. Hakem Serdar Akçer maçın sonuna en az 4 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.
 
89' Dakika : Fenerbahçe bu dakikaya kadar 8 korner kullanırken, Kayseri Erciyesspor ise korner kullanamadı.
 
88' Dakika : Fenerbahçe atağında Kuyt ceza sahası içinde kaleye şut denedi ama top üstten auta çıktı.
 
87' Dakika : Kayseri Erciyesspor atağında Serkan Atak sağ kanattan ceza sahası içine yerden oynadı ama savunmada Bekir topu uzaklaştırdı.
 
86' Dakika : Fenerbahçe ikinci yarıda bu dakikaya kadar 4 isabetli şut atarken, Kayseri Erciyesspor ise isabetli şut atamadı.
 
85' Dakika : Topla Oynama Oranı; Fenerbahçe: % 70 - Kayseri Erciyesspor: % 30
 
83' Dakika : Kayseri Erciyesspor'da Oyuncu Değişikliği Çıkan oyuncu 8 numarayla İbricic Giren oyuncu 7 numarayla Serkan Atak
 
83' Dakika : Kayseri Erciyesspor'da Serkan Atak oyuna girmek için hazırlanıyor.
 
81' Dakika : Fenerbahçe bu dakikaya kadar 510 isabetli pas yaparken, Kayseri Erciyesspor ise sadece 140 isabetli pas yapabildi.
 
80' Dakika : Fenerbahçe atağında Emenike kafayla topu içeriye indirdi ama top kaleci Jorgecevic'de kaldı.
 
78' Dakika : Kayseri Erciyesspor'da Yasin ofsayt pozisyonunda kaldı.
 
77' Dakika : Fenerbahçeli Emmanuel Emenike Süper Lig'de bu sezon 2 asist yaparken henüz gol atamadı. İlk 7 haftada 6 maçta forma giyen Emenike 10 şut atarken 4 kez kaleyi buldu.
 
76' Dakika : Fenerbahçe'de Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 25 numarayla Emre Giren oyuncu 29 numarayla Emenike
 
75' Dakika : Fenerbahçe atağında Mehmet Topuz sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
73' Dakika : Fenerbahçe'de Emenike oyuna girmek için hazırlanıyor.
 
71' Dakika : Kayseri Erciyesspor'da Oyuncu Değişikliği Çıkan oyuncu 10 numarayla Serdar Gürler Giren oyuncu 23 numarayla Mandjeck
 
70' Dakika : Kayseri Erciyesspor'da Numan rakibi Kuyt'a yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
68' Dakika : Fenerbahçe atağında Sow ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ve kaleci Jorgacevic son anda topu üstten kornere çeldi.
 
66' Dakika : Her iki takım bu dakikaya kadar 6'şar şut attı.
 
65' Dakika : Fenerbahçe atağında Mehmet Topuz sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu kafayla uzaklaştırdı.
 
64' Dakika : Topla Oynama Oranı; Fenerbahçe: % 70 - Kayseri Erciyesspor: % 30
 
63' Dakika : Fenerbahçe'de Cristian sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı, Egemen yükseldi kafayı vurdu ama top auta çıktı.
 
62' Dakika : Fenerbahçe atağında Kuyt sağ kanattan ceza sahası içine yerden oynadı, Alper hareketlendi ama savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
 
61' Dakika : Fenerbahçe atağında Kuyt sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Webo bomboş pozisyonda kafayı vurdu ve kaleci Jorgacevic son anda topu üstten kornere çeldi.
 
60' Dakika : Fenerbahçe atağında Emre sol kanata doğru uzun oynadı, Kadlec hareketlendi ama top auta çıktı.
 
59' Dakika : Fenerbahçe'de Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 21 numarayla Selçuk Şahin Giren oyuncu 26 numarayla Alper Potuk
 
58' Dakika : Kayseri Erciyesspor atağında İbricic sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Traore gelişine vurdu ama etkisiz bir vuruş olunca top auta çıktı.
 
57' Dakika : Fenerbahçe'de Alper oyuna girmek için kenara geldi.
 
55' Dakika : Fenerbahçe'de Emre rakibi Bakaye Traore'ye yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
54' Dakika : Fenerbahçe atağında Mehmet Topuz topla ceza sahası içine yöneldi ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
52' Dakika : Fenerbahçe atağında Emre topla ceza sahası içine girmek istedi ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
50' Dakika : Fenerbahçe'de Cristian sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
49' Dakika : Fenerbahçe atağında Kuyt sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Selçuk kafayı vurdu ama top kaleci Jorgacevic'de kaldı.
 
48' Dakika : Kayseri Erciyesspor atağında Emre sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama Kadlec topu uzaklaştırdı.
 
47' Dakika : Fenerbahçe atağında Sow sol kanattan topla çizgiye indi ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
46' Dakika : Kayseri Erciyesspor hakem Halis Özkahya'nın düdüğüyle ikinci yarıya başlıyor.Her iki takımda ilk yarıdaki kadrolarını koruyarak maça başladı.
 
45' Dakika : Hakem Halis Özkahya ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. İlk yarı 1-1 Beraberlikle sona eriyor.
 
44' Dakika : 4. Hakem Serdar Akçer ilk yarının sonuna en az 1 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.
 
42' Dakika : Fenerbahçe'de Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 88 numarayla Caner Giren oyuncu 24 numarayla Kadlec
 
41' Dakika : Fenerbahçe atağında Caner sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci Jorgacevic'de kaldı.
 
40' Dakika : Fenerbahçe atağında Caner sol kanatta rakibinden topu almak istedi ama hakem Caner'in faul yaptığına karar verdi.
 
38' Dakika : Fenerbahçe atağında Mehmet Topuz sağ kanattan içeriye pas vermek istedi ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
36' Dakika : Kayseri Erciyesspor atağında Sinan ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top yandan auta çıktı.
 
34' Dakika : Fenerbahçe'de Caner hakemi aldatmaya yönelik hareket yapınca Sarı Kart gördü.
 
32' Dakika : Fenerbahçe atağında Bekir sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
30' Dakika : Fenerbahçe atağında Mehmet Topuz sağ kanattan ceza sahası içine yerden oynadı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
28' Dakika : Fenerbahçe atağında Sow sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu taca gönderdi.
 
26' Dakika : Fenerbahçe atağında Sow sağ kanata doğru oynadı, Webo hareketlendi ama savunma araya girerek topu kazandı.
 
24' Dakika : Kayseri Erciyesspor atağında Sinan topla ceza sahası içine girmek istedi ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
22' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Kayseri Erciyesspor Randall Azofeifa'nın attığı gol ile durumu 1-1 yapıyor.Randall Azofeifa kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden serbest vuruş kullandı, direkt kaleye sert vurdu ve top 90 diye tabir edilen köşeden ağlarla buluştu.
 
19' Dakika : Fenerbahçe atağında Caner sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top auta çıktı.
 
17' Dakika : Fenerbahçe atağında Sow sol kanata atılan topa hareketlendi ama top taca çıktı.
 
15' Dakika : Fenerbahçe'de Emre sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama top auta çıktı.
 
14' Dakika : Fenerbahçe atağında Kuyt ceza sahası içinde yerden pas vermek istedi ama savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
 
12' Dakika : Kayseri Erciyesspor atağında Erhan sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci Volkan'da kaldı.
 
11' Dakika : Fenerbahçe atağında Emre ceza sahası içine uzun oynadı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
10' Dakika : Kayseri Erciyesspor atağında Cem Can ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top auta çıktı.
 
8' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Fenerbahçe Sow'un attığı gol ile 1-0 öne geçiyor.Mehmet Topuz sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ve Sow altıpas içinde kafayı vurarak topu ağlara gönderdi.
 
7' Dakika : Fenerbahçe'de Sow'un tedavisi tamamlandı ve maç devam ediyor.
 
6' Dakika : Fenerbahçe'de Sow sakatlandı ve tedavisi için maça ara verildi.
 
4' Dakika : Fenerbahçe atağında Sow topla ceza sahası içine girmek istedi ama savunma müdahele ederek topu uzaklaştırdı.
 
3' Dakika : Fenerbahçe atağında Cristian ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top üstten çıktı.
 
2' Dakika : Fenerbahçe atağında Mehmet Topuz sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kaleci Bojan Jorgacevic'de kaldı.
 
1' Dakika : Karşılaşma Fenerbahçe'den Webo'nun vuruşuyla başlıyor.
 
0' Dakika : Fenerbahçe yedek kulübesinde; Mert, Hasan Ali, Kadlec, Mehmet Topal, Emenike, Alper Potuk, Salih Uçan bulunuyor.
 
0' Dakika : Kayseri Erciyesspor yedek kulübesinde; Atilla, Fazlı, Ekrem Ekşioğlu, Serkan, Mandjeck, Volkan ve Üstün Bilgi bulunuyor.
 
0' Dakika : Karşılaşmanın 5. hakemi Özgüç Türkalp, 6. hakem ise Kutluhan Bilgiç.
 
0' Dakika : Karşılaşmayı Yalova bölgesinden Halis Özkahya yönetecek. Yardımcılıklarını ise Cem Satman ve Kemal Yılmaz yapacak. 4. hakem ise Serdar Akçer.
 
0' Dakika : Kayseri Erciyesspor karşılaşmaya kalede Jorgacevic, defansta; Erhan, Numan, Mangane, Emre orta sahada; Cem Can, Traore, Azofeifa forvette ise Yasin Sinan Kaloğlu, İbricic 11'i ile başlayacak.
 
0' Dakika : Fenerbahçe kalede Volkan, savunmada; Caner, Bekir, Egemen, Mehmet Topuz orta sahada; Cristian, Selçuk Şahin, Emre forvette ise Kuyt, Webo, Sow 11'i ile sahaya çıkacak.
 
0' Dakika : Bu karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
 
0' Dakika : Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe 16 puanla 1., Kayseri Erciyesspor ise 6 puanla 16. sırada bulunuyor.
 
0' Dakika : Spor Toto Süper Lig 2013-2014 sezonu 8. hafta karşılaşmasında Kadir Has Stadında Fenerbahçe ve Kayseri Erciyesspor karşı karşıya geliyor.

Haber hakkında okuyucu görüşleri:

MİSAFİR: Berbat bir maş yönetimi 2.ci sareıdan caneri oyundan atamadı..2.ci gol öncesi faul pozisyonunu es geöti döndü gol oldu eyyamcı hakem erciyesi yaktı bitirdi.. Kimse hikaye anlatmasın... / 21 Ekim 2013 14:53, Pazartesi


Siz de görüşünüzü eklemek istiyorsanız tıklayın

Haberin Konuları: fenerbahçe, kayseri erciyesspor, suat vilgen, haberler, son dakika

Haberin Yorumları (1)

Küfür, hakaret içeren, devlet büyüklerini aşağılayan, yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan yorumlar yayınlanmayacaktır. Yorum kriterlerine aykırı hareket edenlerin IP numaraları adli mercilere teslim edilecektir.

Misafir:14:53, 21 Ekim 2013 Pazartesi

Berbat bir maş yönetimi 2.ci sareıdan caneri oyundan atamadı..2.ci gol öncesi faul pozisyonunu es geöti döndü gol oldu eyyamcı hakem erciyesi yaktı bitirdi.. Kimse hikaye anlatmasın...

« ANA SAYFAYA DÖN SONRAKİ HABER »
  |  
« ÖNCEKİ HABER
SON DAKİKA HABERLERi
  • 16:29 KKTC Cumhurbaşkanı’nın Eşi Meral Akıncı’dan, Sare Davutoğlu Onuruna Yemek KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ve Başbakan Ömer Kalyoncu’nun eşi Özay Kalyoncu, Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu ile bir araya geldi.Başbakan Ahmet
  • 16:28 Uşak Sportif zehir zemberek MURATBEY Uşak Sportif Yönetim Kurulu, pazar günü İzmir'de Pınar Karşıyaka ile oynadıkları Spor Toto Basketbol Ligi maçında çıkan olaylara ilişkin yazılı açıklamad
  • 16:29 Hasan Ferit Gedik'in annesini tehdit davası... Arzu KAYA/İSTANBUL,(DHA) Maltepe Gülsuyu'nda 2013 yılı Eylül ayında hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray'a duruşma sırasında eliyle "boğaz kesme" işareti yaparak ö
  • 16:29 All-Star şöleni İzmir'de  TÜRKİYE Basketbol Federasyonu, All-Star 2016'nın 23-24 Ocak'ta İzmir'de organize edilmesine karar verdi. Spor Toto Basketbol Ligi'nde mücadele eden en iyi yerli ve yabanc
  • 16:31 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bitlis'te 10 bin sözleşmeli er ve uzman erbaş alınacak BİTLİS’te Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde çalıştırmak üzere 10 bin sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı yapılacağı açıklandı. Bitlis Valiliği, 3 bin 500 i
  • 16:33 Gazeteci İnce'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret davası Birgün gazetesi Genel Yayın Danışmanı Barış İnce'nin de aralarında bulunduğu 3 gazeteci hakkında ''Cumhurbaşkanına alenen hakaret'' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.
  • 16:33 "10. Ulusal Bilecik Tiyatro Festivali" sona erdi Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "10. Ulusal Bilecik Tiyatro Festivali" sona erdi.Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Şeyh
  • 15:46 Hatay'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 10'unun tutuklandığı operasyonda, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 2 minibüs, telsiz, cep telefonu, sim kart ile na
  • 15:46 Adana ASKİ'den taraftarlara çağrı Adana ASKİ Genel Menajeri Fatih Yücel, FIBA Kadınlar Avrupa Kupasından gruptan çıkmak için seyirci desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.Yücel, yazılı açıklamasında, Avrupa ku
  • 15:47 İzmir'de tarihi eser operasyonu İzmir'in Bornova ilçesinde, tarihi değeri bulunan bin 709 parça eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlar
Şuan bu sayfadasınız: Kayseri Erciyesspor Fenerbahçe maçı özeti ve golleri - kayseri erciyesspor fenerbahçe maçı özeti ve golleri