haberL haberR
facebook twitter googleplus

Tas Haberleri

 • Kartal'ın 3 alternatifi02:05 - 21.09.2014
  Kartal'ın 3 alternatifi

  As­te­ras ma­çın­da tar­la­ya dö­nen Olim­pi­yat Sta­dı’nın ze­mi­ni Beşiktaş yö­ne­ti­mini ha­re­ke­te ge­çir­di. Ba­şak­şe­hir, İz­mit İs­met­pa­şa ve Geb­ze Ala­et­tin Kurt stat­la­rı için te­mas ku­ru­la­cak. Bi­lic ise yer­li yar­dım­cı öne­ri­sini yine reddetti

 • OKULLARDA BÜYÜK TEHLİKE02:05 - 20.09.2014
  OKULLARDA BÜYÜK TEHLİKE

  Uyuşturucu çetelerinden sonra şimdi de haraç çeteleri okullara dadandı. Okul dışından destek alan öğrencilerin, çocukları tehdit ederek haraç topladıkları ortaya çıktı. Aileler okulda muhatap bulamadı

 • İSTANBUL'DA SARI ALARM16:34 - 19.09.2014
  İSTANBUL'DA SARI ALARM

  Taksiciler, "Taksi Çağrı Merkezi" adlı projeyi protesto etmek amacıyla 22 Eylül'de kontak kapatacak.

 • 'Türk takımlarına düşmanca bakış yok'02:05 - 17.09.2014
  'Türk takımlarına düşmanca bakış yok'

  Beşiktaş’ın rakibi olan Asteras’ın başkanı Borovilos, Türk-Yunan takımlarının maçlarını değerlendirdi.

 • 'Demba Ba ve Sosa kronik sakat değil'02:05 - 17.09.2014
  'Demba Ba ve Sosa kronik sakat değil'

  Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay, Demba Ba ve Sosa için ortaya atılan “kronik sakat” söylentilerine açıklık getirdi. “Her futbolcu sakatlanabilir. Bu antrenman programı, saha koşulları, şanssızlık olabilir. Demba Ba kronik sakat değil. Zaten geçen sezon Chelsea’de de oynadı” dedi.

 • Beşiktaş Rizespor maçı özeti ve golleri02:05 - 16.09.2014
  Beşiktaş Rizespor maçı özeti ve golleri

  Ma­ça kö­tü baş­la­yan Be­şik­taş, 48’inci da­ki­ka­da bir taç atı­şı or­ga­ni­zas­yo­nun­da to­pu ka­le­sin­de gör­dü.Ken­di­si­ne an­cak bu gol­den son­ra ge­le­bil­di! 81’de Ol­cay Ri­zes­por ağ­la­rı­nı ha­va­lan­dır­dı ama ga­li­bi­ye­te yet­me­di. Bu haf­ta 9 ma­çın 7’si be­ra­ber­lik­le bit­t

 • Fazla kiloların çözümü02:05 - 14.09.2014
  Fazla kiloların çözümü

  Kalsiyum grubu besinleri tüketmek vücuttan yağ atmayı kolaylaştırıyor

 • Kara Kartal'ı korkutan tehlikeli ikili02:04 - 11.09.2014
  Kara Kartal'ı korkutan tehlikeli ikili

  Be­şik­taş, li­gin ikin­ci haf­ta­sın­da, ge­çen se­zon her iki maç­ta da bi­le­ği­ni bü­ke­me­di­ği Ri­ze­’yi ağır­la­ya­cak. Ka­ra­de­niz eki­bi­nin ye­ni tek­nik di­rek­tö­rü Meh­met Öz­di­lek ise ge­çen se­zon Genç­ler­bir­li­ği­’nin ba­şın­da Si­yah-Be­yaz­lı­la­ra kar­şı 1 ga­li­bi­yet 1 be­ra

 • Amatör yönetmenin büyük başarısı02:04 - 09.09.2014
  Amatör yönetmenin büyük başarısı

  Trab­zon’da ya­şa­yan Atil­la Ka­an Taş­kın, ama­tör olarak başladığı kı­sa film se­rü­ve­nin­de ‘Biyali’ ile dik­kat­le­ri üze­ri­ne çek­me­yi ba­şar­dı.

 • Beşiktaş'ın Jose Sosa transferinde ilginç ayrıntı02:03 - 02.09.2014
  Beşiktaş'ın Jose Sosa transferinde ilginç ayrıntı

  Be­şik­taş, Ar­jan­tin­li '10 nu­ma­ra' So­sa'yı il­ginç bir şe­kil­de kad­ro­su­na kat­tı. 29 ya­şın­da­ki oyun­cu, 1 mil­yon 400 bin eu­ro­ya Me­ta­list Khar­kiv'den ki­ra­la­ndı.

 • Tarlada Cenk Kartal'ın02:03 - 31.08.2014
  Tarlada Cenk Kartal'ın

  Çimlerin yerinden kalktığı ve futbolcuların büyük bir savaş verdiği Mersin’deki sahada kazanan taraf, Cenk Tosun’un golüyle Beşiktaş oldu. Kartal’ın kalesinde de Cenk Gönen adeta devleşti. Adaşların performansı 3 puanı getirdi

 • YOK ARTIK DEDİRTTİ!15:28 - 29.08.2014
  YOK ARTIK DEDİRTTİ!

  Sakarya’da bir taş ocağından aldığı dev kayaları taşıyan arka kapağı açık kamyonu görenler hayrete düştü.

 • 'Beşiktaş'ın hakkını yediler'02:04 - 29.08.2014
  'Beşiktaş'ın hakkını yediler'

  “Ha­kem­ler ka­rar­la­rıy­la Be­şik­taş’ın eme­ği­ne ya­zık et­ti­ler. Sa­de­ce bu kar­şı­laş­ma­da de­ğil, Dün­ya Ku­pa­sı’nda da ve­ri­len ka­rar­la­rı, ya­pı­lan ha­ta­la­rı gör­dük. Türk ha­kem­li­ği dün­ya stan­dar­dı­nın bel­li bir ye­ri­ne gel­miş se­vi­ye­de”

 • Kartal'a 2 transfer müjdesi02:04 - 29.08.2014
  Kartal'a 2 transfer müjdesi

  Av­ru­pa'da­ki yo­lu­na UE­FA Av­ru­pa Li­gi'nde de­vam ede­cek olan Be­şik­taş, yap­ma­yı plan­la­dı­ğı 2 trans­fe­ri bi­tir­di.YAZARLAR

 • Yavuz BAYDARYavuz BAYDAROmuzlardan yük gitti, şimdi gerçekçi olma zamanı
 • Ali Atıf BİRAli Atıf BİRMahkeme kararıyla sansüre övgü!
 • Gültekin AVCIGültekin AVCIOperasyon yok
 • Adem Yavuz ARSLANAdem Yavuz ARSLANBM'de ne olacak, Ziraat New York'ta ne oluyor?
 • Aykut IŞIKLARAykut IŞIKLAREngelsiz Müze diğer belediyelere kapak oldu
 • Tarık TOROSTarık TOROSBir lafa çok takıldım
 • Perihan ÇAKIROĞLUPerihan ÇAKIROĞLUİklim Zirvesi'nde Erdoğan plan açıklarsa sürpriz olur
 • Engin VERELEngin VERELFutbol nerede?
Yavuz BAYDAROmuzlardan yük gitti, şimdi gerçekçi olma zamanı
Kapat