SON DAKİKA
haberL haberR

Ersan Şen: Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilir

22.11.2013 13:57  

Ünlü hukukçu Ersan Şen bugünkü yazısında dershanelerin kapatılmasının farkı bir yönünü ele aldı. Şen, kapatılma kararının ardından Anayasa Mahkemesi ve ardından İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne başvurulabileceğini açıkladı.

Ersan Şen: Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilir
İŞTE O YAZI...

DERSHANE


Eğitim ve öğrenim hakkının sınırsız olduğu, kimsenin bu haktan yoksun bırakılamayacağı, Devletin kamu hizmeti kapsamında her çocuğun, gencin ve bireyin eğitim ve öğrenim hakkını kullanmasına ilişkin şartları sağlamak zorunda olduğu, eğitim ve öğrenimin ne şekilde yapılması gerektiği konusunda Anayasa m.42 ile öngörülen usul ve esaslara uyulması gerektiği tartışmasızdır.

Esas itibariyle Devlet, eğitim ve öğrenim hakkından herkesi eşit yararlandırmalı, eğitim ve öğretimin şartlarını herkes için aynı kalitede hazırlamalı, en önemlisi de bir kamu hizmeti olan eğitim ve öğretimden herkesi ücretsiz yararlandırmalıdır. Ülke ve toplumun geleceği olan çocuklar ve gençler, herhangi bir ücret ödemeksizin eşit kalitede eğitim ve öğrenim görebilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin asıl sorunu, eğitim ve öğretimi herkes için aynı kalitede ve bedelsiz sunamamasıdır. Bunun anayasal dayanağı, eğitim ve öğrenim hakkının bir sosyal hak olarak düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. Anayasa m.65’e göre,  eğitim ve öğrenim hakkı Devletin mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsü ile sınırlı şekilde korunmaktadır.

1965 yılından bu tarafa yasal dayanağa sahip “özel öğretim kurumları” kapsamında yer alan dershanelere baktığımızda; bir üst okulun veya yüksek öğretim giriş sınavlarına hazırlamak, istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumu olarak tanımlandığını, dershanelerin yanında kurs, özel eğitim okulu, motorlu taşıt sürücüleri kursu, öğrenci etüt eğitim merkezi, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlerin de “özel eğitim kurumu” olarak tanımlandığını görmekteyiz. Bu tanımların tümü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda yapılmıştır. Bu kurumlar, Anayasaya uygundur. Ancak eğitim ve öğrenimin devletin gözetimi ve denetiminde yapılacağını öngören Anayasa m.42, özel öğretim kurumlarının açılıp kapanması konusunda Devleti yetkilendirmiştir. Kanun koyucu, takdir yetkisini kullanmak suretiyle özel öğretim kurumlarını kapatabileceği gibi, nitelik ve şartlarını değiştirebilir veya özel öğretim kurumlarıyla ilgili sayı sınırlaması getirebilir.

Elbette temsili demokraside, “kanun koyucu” sıfatını taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi toplumun bir ihtiyacını karşılamayan ve hukuki dayanağı bulunmayan yasal düzenleme ile dershaneleri kapatmamalıdır. Yeri gelmişken bir hususa işaret etmek gerekir. Dershanelerin yasal dayanağına son verme ihtimali bulunan kanun koyucu, çok değil kısa bir zaman önce, 30.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6460 sayılı Kanunun 13. maddesinde, kanuna aykırı eğitim – öğretim kurumu açmayı suç sayan Türk Ceza Kanunu’nun 263. maddesini kaldırmıştır. Mevcut durumda, izinsiz eğitim ve öğrenim kurumu açmak suç değildir.

Kanun, keyfi ve ihtiyaca cevap vermeyen gerekçelere konu edilemez. Esas olarak, çalışma ve sözleşme hürriyeti kapsamında özel eğitim kurumlarının açılması mümkündür. Bu kurumlar, çocukların ve gençlerin sağlıklarını tehlikeye düşürmedikçe veya kötü alışkanlıklar kazanmalarına yol açmadıkça, kapatılmaları gereken yerler olarak düşünülemez. Aksine bu kurumlar, eğitim ve öğrenime destek olmakta, çocukların ve gençlerin gelişimine de yardım etmektedir. Paralı öğrenim veya fırsat eşitliğinin bozulduğuna dair iddialar, eğitim ve öğrenimin hatalı uygulamalarından, istikrarsızlıktan, yeterli kaliteye sahip olmamasından, sınav sisteminden, bu sistemin yarışma kültürüne hizmet etmesinden kaynaklanmaktadır. Dershane, bunların doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebepler olduğu müddetçe, adı değişebilir, fakat dershane kültürü devam edecektir.

Kamu otoritesi, alternatifi göstermedikçe ve dershaneye olan ihtiyacı azaltmadıkça, zorla ve yaptırımla eğitim-öğretim hayatına destek veren özel öğrenim kurumlarının önüne geçemez. Trajikomik durum da, bir taraftan dershaneciliği ortadan kaldırmak isteyen kamu otoritesinin, diğer yandan paralı eğitim-öğretim sistemine dayalı özel okulları ve vakıf üniversitelerini desteklemesidir. Sosyal hukuk devleti, topladığı vergileri temel olarak güvenlik, sağlık, eğitim-öğrenim ve adalet için harcar. Kamu mali gücünün yeterli olmadığı noktada, bunun çözümü eğitim-öğrenimin paralı hale dönüştürülmesi olamaz. Esas fırsat eşitsizliği budur. Sosyal devlet, eğitim-öğrenimi parasız hale getirmeli, getiremediği takdirde eğitim-öğrenime ihtiyaç duyup bedelini karşılayamayan herkesi eşit şartlarda eğitim-öğrenim hakkından yararlandırabilmelidir. İdeal eşitlik mümkün olamasa da, sosyal devlet bu uğurda çaba göstermekten asla vazgeçmemelidir. Eğitim ve öğrenim hakkının bir temel hak olarak tanımlanmayıp, sosyal hak olarak nitelendirilmesi, eksiklik ve eşitsizliklerin özrü veya mazereti olamaz.

Kanun koyucu, tüm bu gerekçelere rağmen dershaneleri kapatmak isterse, Anayasanın kendisine bu yetkiyi verdiğini; Türkiye Cumhuriyeti’nin, İktisadi ve Sosyal Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme’nin dershaneleri destekleyen 14. maddesinin 4. fıkrasına çekince koyduğunu, bu nedenle Anayasa m.90/5’in, dershanelerin dayanağı olan yasal düzenlemenin yürürlülükten kaldırılmasının önüne geçemeyeceğini ifade etmek isteriz. Kaldı ki bu Sözleşme de, 13. maddenin diğer fıkralarında eğitim ve öğretim yetkisini devletlere tanımıştır. Çünkü devlet, uluslararası alanda ülke ve milletleri temsil eden kamu kudreti kullanıcısı ve toplum adına karar veren makam olarak kabul edilmektedir.

Güncel tartışmaya döndüğümüzde, dershanelerin kaldırılmasının gündeme getirilmesinin arkasında siyasi ve sosyal çekişmelerin olduğu ileri sürülmektedir. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz hakkında, siyasi ve sosyal çekişmelerden hareketle kararların alınmayacağını, bir toplumda eğitim ve öğrenimin çok önemli olduğunu, bu meselenin sübjektif istek ve tercihlere feda edilemeyeceğini ifade etmek isteriz.

Son olarak; her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kanun çıkarmak suretiyle dershaneleri kaldırabilmesi mümkün olsa da, bugüne kadar yasal zeminde hukuka uygunluk ve meşruiyet elde etmiş, eğitim ve öğrenim alanında faaliyet göstermiş, bir hukuk devletinde öngörülen şekil ve esas şartlarını yerine getirmiş dershane ve diğer özel eğitim – öğrenim kurumlarının kazanılmış haklarının olduğunu, bu kurumları kaldıracak bir yasal düzenlemeye karşı en azından kazanılmış/müktesep hak ihlali iddiasının gündeme geleceğini, bu gerekçe ile Anayasa Mahkemesi ve ardından İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne başvurulabileceğini ifade etmek isteriz.

Hukuka ve hukuk kurallarına güven duygusunu sağlamak ve bu duyguyu korumak için birey, yürürlükteki hukuk sistemi ve hukuk kuralları yoluyla kazandıkları hakların korunacağına ve sahip olduğu hakların kesintiye uğramadan sürekli kullanılabilir halde bulunacağına inanmalıdır. Aksi takdirde, toplumda hukuk güvenliğinin sağlanabilmesi mümkün olamaz. Sahip olduğu hakların korunmasının ve kullanılmasının hukuk düzeni tarafından belirsizlik ve güvensizlik içinde tutulduğunu gören birey, hukuk düzeninin kendisini ve haklarını yeterli şekilde koruduğunu hissedemeyeceğinden, toplum düzeninin iyi ve istikrarlı bir şekilde işlemesinden de bahsedilemeyecektir. Toplum düzenindeki iyilik ve istikrarın sağlanmaması ve korunmaması, beraberinde düzensizliği, güvensizliği ve birçok sorunu ortaya koyacak, kişi hak ve hürriyetlerinin zedelenmesine sebebiyet verecektir.

Demokrasinin ve sosyal bir hukuk devleti olma esasının benimsendiği toplumda, bu temel esasların sadece kağıt üzerinde kalmaması ve istikrarlı toplum düzeninin sağlanabilmesi adına, hukuk sisteminde kazanılmış hak kavramının kabul edilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

“Kazanılmış hak” kavramı, 1982 Anayasası’nda açık bir şekilde güvence altına alınan prensiplerden değildir. Anayasanın 2. maddesinde yer alan “hukuk devleti” ilkesinden ve kişi hak ve hürriyetleri ile ilgili genel anlayıştan yola çıkılarak, kazanılmış hakların korunması gerektiği düşünülmektedir.

Haberin Yorumları (3)

Küfür, hakaret içeren, devlet büyüklerini aşağılayan, yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan yorumlar yayınlanmayacaktır. Yorum kriterlerine aykırı hareket edenlerin IP numaraları adli mercilere teslim edilecektir.

Misafir:18:03, 22 Kasım 2013 Cuma

siz değilmiydiniz 11 yıldır hükümete destek veren, şimdi işin ucu size dokununca kötü oldu dimi çünkü eleman temin etme fırsatınız azalacak

Misafir:15:15, 22 Kasım 2013 Cuma

Serbest piyasada serbest bir girişim olan dershaneler hangi mantıkla kapatılıyor anlamıyorum. Eğitim sistemin bozuksa, bu bozuk sistemin kusurunu kapatan dershaneleri değil ilk önce ilkokul ve lise sistemini adam et.

Misafir:14:51, 22 Kasım 2013 Cuma

ben senin çocuğunu düşünüyorum dersaneye yollama orası senden para alıyor. Hem senin çocuğun gezsin dolaşsın kazanacak olanlar belli sen fakirsen çocuğun okuyacak kadar akıllı değil gibi sebeplerle dersaneler kapatılacak

« ANA SAYFAYA DÖN SONRAKİ HABER »
  |  
« ÖNCEKİ HABER
SON DAKİKA HABERLERi
 • 00:58 Antalya’da Büyük Deprem Antalya’da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre saat 00.27’de Kale ilçesinde 5.2 büyü
 • 00:49 Antalya'da 5,5 büyüklüğünde deprem Antalya'nın Demre ilçesi yakınlarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunam
 • 00:48 AK Parti'nin Konya kadın kolları başkanı MHP'ye katıldı Yaklaşık 10 ay önce AK Parti'nin Konya Kadın Kolları Başkanlığı'ndan istifa eden Özgür Ergun, Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. MHP'nin milletvekilleri aday tanıtım törenine katıla
 • 00:07 Cihan Haber Ajansı Ön Gündemi POLİTİKA- Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim beyannamesini Sürmeli Otel’de açıklayacak. (14.00 - Ankara)EKONOMİ- TÜİK, 2013-2014 yı
 • 23:56 Başbakan’ın Mitinginde Görevli Polisleri Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 24 Yaralı Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Erzurum’daki mitinginde görevli Ardahan kadrosuna bağlı çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 24 polis yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Başbaka
 • 23:52 Afganistan’daki hastanenin bombalanmasını ABD'li general üstlendi ABD’nin Afganistan’da 'Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait bir hastaneyi vurmasının sorumluluğunu, bu ülkede Amerikan askerlerinin komutanı olan General John F. Campbell üstlendi.
 • 23:46 Bem-bir-sen Genel Başkanı Turbay, "Hedef 1 Milyon Üye" İçin Kilis’te Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, 2016 yılı için kendilerinin 1 milyon üye hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.Kilis Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantı sonrası bir konuşma yapan Bem
 • 23:33 MHP’lileri Taşıyan Araç Tır’a Çarptı: 4 Yaralı Konya’nın Akşehir ilçesinden aday tanıtım toplantısı için şehir merkezine giden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyelerinin içinde bulunduğu aracın, yağış nedeniyle kayga
 • 23:29 Kağıthane’de Trafik Kazası: 1 Ölü Kağıthane’de yolun karşısına geçmek isteyen Nezahat Deniz isimli kadına, cadde üzerinde seyreden otomobil çarptı. Kazada Deniz olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.b
 • 23:31 Bismil’de 4 Terörist Öldürüldü Diyarbakır’ın 4 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bismil ilçesinde 4 terörist öldürüldü. İlçede, gün içerisinde yapılan operasyonlarda, aralarında zırh delici roketatar başlıklarının da bul
 • 23:05 Van'da karakola saldırı: 8'i güvenlik görevlisi 9 yaralı Van'ın Başkale ilçesinde bir grup PKK'lı terörist, jandarma karakoluna saldırı düzenledi. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine PKK'lıların karakolun yakınında bomba yüklü aracı infı
 • 23:17 Karaman’da Sağanak Yağış Etkili Oldu Karaman’da akşam saatlerinde başlayan yoğun yağmur yağışı nedeniyle bazı sürücüler caddede biriken su nedeniyle, araçlarıyla birlikte mahsur kaldı.Merkez Kazımkarabekir Mahallesi Gazi Osman Paşa
 • 23:06 A Millilerin Çek hazırlıkları devam ediyor A Milli Futbol Takımı'nın, 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Çek Cumhuriyeti ve İzlanda ile oynayacağı maçların hazırlıklarına bu akşam yapılan antrenmanla devam edildi.
 • 23:05 Van'da karakola saldırı: 8'i güvenlik görevlisi 9 kişi yaralandı Van'ın Başkale ilçesinde bir grup PKK'lı terörist, jandarma karakoluna saldırı düzenledi. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine PKK'lıların karakolun yakınında bomba yüklü aracı infı
 • 23:03 Davutuğlu'nun programında görev alan polisler kaza yaptı: 25 yaralı Erzurum'da Başbakan Ahmet Davutuğlu'nun katıldığı program için Ardahan'dan gelen Çevik Kuvvet ekibini taşıyan aracın dönüş yolunda şarampole yuvarlanması sunucu 25 polis memuru yarala
 • 23:02 PKK, Van’da Karakola Bomba Yüklü Araçla Saldırdı Van’ın Başkale ilçesinde bulunan Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı’na PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 11 asker, 1 korucu ile 1 sivil vatan
 • 22:58 Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Şimşek’e 'oy' göndermesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, “Mehmet Şimşek ‘kaynak bulsunlar oyumu CHP’ye vereceğim’ demişti. Şimdi seçim b
 • 22:57 Siirt’te İzinsiz Gösteriye Müdahale Edildi Siirt’te izinsiz gösteri düzenleyen bir grup yüzü maskeli göstericiye, polis tarafından müdahale edildi.Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Ülkü ve İnönü mahallelerinde toplanan bir grup y
 • 22:36 Kütahya'da meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.İlçenin Yeni Mahalle'de çevre yolu üzerinde akşam saatlerinde yarım saat arayla yaşanan kazalar
 • 22:16 Erdoğan Europalıa Açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3 gün süren Brüksel gezisinin son ayağında Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde ile birlikte Belçika Güzel Sanatlar Sarayı Bozar’da düzen
YAZARLAR