SON DAKİKA
15.01.2014 18:59  

GALATASARAY TOKATSPOR MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ

Aslan, 2014’ün ilk resmi maçında Tokatspor’u Selçuk (penaltıdan) ve Amrabat’la geçti. Kupada gruba 3 puanla başlayıp, liderlik koltuğuna oturdu. Kötü zemin bir penaltıdan ederken futbolcuları da çıldırttı!

GALATASARAY TOKATSPOR MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ
Ga­la­ta­sa­ray Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı’na ga­li­bi­yet­le baş­la­dı. B Gru­bu’nun ilk ma­çın­da 2. Lig Be­yaz grup eki­bi To­kats­por ile Türk Te­le­kom Sta­dı’nda kar­şı­la­şan Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar, ikin­ci ya­rı­da bul­du­ğu gol­ler­le sa­ha­dan üç pu­an­la ay­rıl­dı.

9. DA­Kİ­KA:  Umut Bu­lut ile ver­kaç ya­pa­rak ka­le önün­de top­la bu­lu­şan Sel­çuk İnan’ın dö­ne­rek yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı vu­ruş­ta, me­şin yu­var­lak ka­le­ci­den dö­ne­rek ta­ca git­ti.

16. DA­Kİ­KA: To­kats­por sa­vun­ma­sı­nın ha­ta­sın­da to­pu ka­pan Bu­rak, ka­le­ciy­le kar­şı kar­şı­ya ka­lır­ken, aya­ğın­dan me­şin yu­var­la­ğı faz­la açın­ca Meh­met Dön­mez­de­mir teh­li­ke­yi uzak­laş­tır­dı.

23. DA­Kİ­KA: Bru­ma’nın pa­sıy­la ce­za sa­ha­sı önün­de top­la bu­lu­şan Sne­ij­der’in sağ aya­ğıy­la şu­tun­da, ka­le­ci Meh­met me­şin yu­var­la­ğı to­kat­la­ya­rak kor­ne­re çel­di.

24. DA­Kİ­KA: To­kats­por ka­le­si önün­de önem­li bir ka­ram­bol oluş­tu. Sne­ij­der’in sağ­dan or­ta­sın­da ka­le önün­de Bu­rak’ın ka­fa vu­ru­şu son­ra­sı top ka­le­ci­den dö­ner­ken, po­zis­yo­nun de­va­mın­da Umut’un şu­tun­da ise me­şin yu­var­lak sa­vun­ma­ya çarp­tı. Ha­kem Ko­ray Gen­çer­ler’in, to­pa el­le mü­da­ha­le ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le To­kats­por le­hi­ne ver­di­ği ka­rar, po­zis­yo­nu son­lan­dır­dı.

47. DA­Kİ­KA: Sne­ij­der’in or­ta­la­dı­ğı to­pu ce­za sa­ha­sı için­de Bu­rak Yıl­maz göğ­süy­le Sel­çuk İnan’a in­dir­di. Bu oyun­cu­nun do­ku­na­ma­dı­ğı me­şin yu­var­la­ğa sol çap­raz­dan Rie­ra’nın yap­tı­ğı vu­ruş­ta, ka­le­ci to­pu kor­ne­re çel­di.

56. DA­Kİ­KA: Em­re’nin pa­sıy­la ce­za sa­ha­sı sol çap­ra­zın­da top­la bu­lu­şan Ay­dın’ın sert vu­ru­şun­da, ka­le­ci to­pu uza­na­rak çel­di ve sa­vun­ma teh­li­ke­yi uzak­laş­tır­dı.

68. DA­Kİ­KA: ce­za sa­ha­sı için­de Ya­şar’ın mü­da­ha­le­siy­le Bu­rak yer­de ka­lır­ken, ha­kem Ko­ray Gen­çer­ler pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di.

69. DA­Kİ­KA: Pe­nal­tı vu­ru­şu­nu kul­la­nan Sel­çuk, to­pu ağ­la­ra gön­der­di: 1-0.

86. DA­Kİ­KA:  Sol çap­raz­dan gi­rer gir­mez Ya­şar’ın mü­da­ha­le­siy­le Am­ra­bat yer­de ka­lır­ken, ha­kem Ko­ray Gen­çer­ler bir kez da­ha pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Pe­nal­tı atı­şı­nı kul­la­nan Sel­çuk, bu kez vuruştan faydalanamadı. Pe­nal­tı nok­ta­sın­da ze­min vu­ruş anın­da kalk­tı ve top üs­ten tri­bü­ne git­ti.

90+2. DA­Kİ­KA: hız­lı ge­li­şen Ga­la­ta­sa­ray ata­ğın­da, Sel­çuk’un pa­sıy­la sa­vun­ma­nın ar­ka­sı­na sar­kan Am­ra­bat, ka­le­ciy­le kar­şı kar­şı­ya po­zis­yon­da fi­le­le­ri ha­va­lan­dır­dı: 2-0.

90+3. DA­Kİ­KA: To­kats­por’un kul­lan­dı­ğı ser­best vu­ruş­ta, ka­le önün­de Ha­luk’un yap­tı­ğı ka­fa vu­ru­şu son­ra­sı top yan di­re­ğe de çar­pa­rak au­ta git­ti. Kar­şı­laş­ma, 2-0 Ga­la­ta­sa­ray’ın üs­tün­lü­ğüy­le ta­mam­lan­dı.

İŞTE GALATASARAY TOKATSPOR MAÇININ GOLLERİ
Bruma sezonu kapattı

Ga­la­ta­sa­ray'ın Por­te­kiz­li yıl­dı­zı Bru­ma’dan kö­tü ha­ber. İlk ya­rı­da ra­ki­bin aya­ğın­da­ki to­pu al­mak is­ter­ken ye­re ters dü­şen genç fut­bol­cu, ikin­ci dev­re­de ye­ri­ni Ay­dın’a bı­rak­tı. Kontrol için has­ta­ne­ye gi­den Bru­ma, sta­dı kol­tuk değ­nek­le­riy­le terk etti. MR’ı çe­ki­len 19 ya­şın­da­ki fut­bol­cu­nun sağ diz ön çap­raz bağ­la­rın­da kop­ma mey­da­na gel­di­ği be­lir­til­di. Ar­dın­dan oyun­cu­nun se­zo­nu ka­pat­tı­ğı be­lir­til­di.  

HAKAN ÇAĞLAK - BUGÜN GAZETESİ

İŞTE DAKİKA DAKİKA GALATASARAY - TOKATSPOR KARŞILAŞMASI

90' Dakika : Hakem Koray Gençerler maçı bitiren düdüğü çalıyor. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Galatasaray kendi evinde karşılaşmayı 2-0 kazanıyor.
 
90' Dakika : Galatasaray'da İbrahim Çoşkun rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
90' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Galatasaray Amrabat ile 2. golü buldu.Amrabat sağ kanattan topla ilerledi, ceza sahası içine girdi kaleci ile karşı karşıya plase vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu.
 
90' Dakika : 4. Hakem Alper Ulusoy maçın sonuna 3 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.
 
89' Dakika : Tokatspor atağında ceza sahası içine gelen topa Soner yükseldi kafayı vurdu ve top auta çıktı.
 
88' Dakika : Galatasaray'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 52 numarayla Emre Çolak, Giren oyuncu 32 numarayla İbrahim Çoşkun
 
87' Dakika : Galatasaray'da Selçuk penaltıyı kullandı, sert vurdu ve top üstten auta çıktı.
 
85' Dakika : Galatasaray atağında Amrabat ceza sahası içinde savunmada Yaşar'ın müdahelesi ile yerde kaldı ve hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi.
 
84' Dakika : Tokatspor atağında Güven ceza sahası içinde topun gelişine sert vurdu ama top kaleci Ufuk'ta kaldı.
 
82' Dakika : Galatasaray atağında Riera sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
80' Dakika : Galatasaray atağında Amrabat sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
78' Dakika : Galatasaray atağında Burak Yılmaz ceza sahası içine atılan topa hareketlendi ama kaleci Mehmet çıkarak topu uzaklaştırdı.
 
76' Dakika : Tokatspor'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 12 numarayla Mutlu, Giren oyuncu 14 numarayla Güven Güneri
 
74' Dakika : Galatasaray atağında Riera sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Burak Yılmaz arka direkte gelişine vurdu ve kaleci Mehmet topu kornere çeldi.
 
72' Dakika : Tokatspor'da Haluk sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
70' Dakika : Tokatspor'da Soner rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
69' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Galatasaray Selçuk İnan'ın penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçiyor.
 
67' Dakika : Galatasaray atağında Burak Yılmaz ceza sahası içinde savunmada Yaşar'ın müdahelesi ile yerde kaldı ve hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi.
 
66' Dakika : Galatasaray'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 19 numarayla Umut, Giren oyuncu 53 numarayla Amrabat
 
65' Dakika : Galatasaray'da Amrabat oyuna girmek için hazılanıyor.
 
64' Dakika : Galatasaray atağında Sneijder ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top auta çıktı.
 
62' Dakika : Tokatspor'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 6 numarayla Recep, Giren oyuncu 3 numarayla Gökhan Köseoğlu
 
61' Dakika : Tokatspor'da Mehmet Fuat sol kanatta ofsayt pozisyonunda kaldı.
 
60' Dakika : Galatasaray atağında Emre Çolak ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top auta çıktı.
 
59' Dakika : Topla Oynama Oranı; Galatasaray: % 70 - Tokatspor: % 30
 
57' Dakika : Tokatspor'da Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 52 numarayla Mehmet Öncan, Giren oyuncu 11 numarayla Suat Mutlu
 
55' Dakika : Galatasaray atağında Aydın sağ çaprazdan kaleye sert vurdu ama kaleci Mehmet topu uzaklaştırdı.
 
54' Dakika : Tokatspor atağında Mutlu ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top auta çıktı.
 
52' Dakika : Galatasaray atağında Riera sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
50' Dakika : Tokatspor atağında Mutlu ceza sahası içine atılan topa hareketlendi ama top kaleci Ufuk'ta kaldı.
 
49' Dakika : Galatasaray atağında Aydın sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top auta çıktı.
 
48' Dakika : Galatasaray'da Selçuk sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
47' Dakika : Galatasaray gole çok yaklaştı. Riera sol çaprazdan kaleye sert vurdu ve kaleci Mehmet topu kornere çeldi.
 
46' Dakika : Galatasaray ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başladı; Çıkan oyuncu 20 numarayla Bruma Giren oyuncu 7 numarayla Aydın Yılmaz
 
46' Dakika : Galatasaray hakem Koray Gençerler'in düdüğüyle ikinci yarıya başlıyor.
 
45' Dakika : Hakem Koray Gençerler ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. İlk yarı 0-0 beraberlikle sona eriyor.
 
45' Dakika : 4. Hakem Alper Ulusoy ilk yarının sonuna 1 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.
 
44' Dakika : Galatasaray'da Bruma bu dakikalarda sakatlandı ve kenara geldi.
 
42' Dakika : Tokatspor atağında Mehmet Fuat ceza sahası içine gelen topa kafayı vurdu ama top auta çıktı.
 
40' Dakika : Tokatspor atağında Recep sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, savunmada Semih ceza sahası içine gelen topa ters bir vuruş yaptı ve top kornere çıktı.
 
38' Dakika : Galatasaray atağında Selçuk sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
36' Dakika : Galatasaray atağında Sneijder ceza sahası içine pas vermek istedi ama top auta çıktı.
 
35' Dakika : Galatasaray atağında Sneijder ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top az farkla yandan auta çıktı.
 
33' Dakika : Galatasaray atağında Bruma sağ kanattan topla ilerlemek istedi ama savunma topu kornere gönderdi.
 
31' Dakika : Galatasaray atağında Selçuk ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top auta çıktı.
 
30' Dakika : Galatasaray'da Selçuk sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı, Hakan Balta yükseldi kafayı vurdu ve top auta çıktı.
 
29' Dakika : Galatasaray atağında Riera sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu kornere gönderdi.
 
27' Dakika : Galatasaray atağında Umut sol kanattan topla ilerlemek istedi ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
25' Dakika : Galatasaray atağında Emre Çolak ceza sahası önünden kaleye şut denedi ama top savunmaya çarparak uzaklaştı.
 
23' Dakika : Galatasaray gole çok yaklaştı. Sneijder sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Burak Yılmaz bomboş pozisyonda kafayı vurdu kaleci Mehmet topu çıkardı sonrasında Umut vurdu ve kaleci Mehmet bir kez daha topu çıkardı.
 
21' Dakika : Galatasaray atağında Sneijder ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ve kaleci Mehmet son anda köşeden topu kornere çeldi.
 
19' Dakika : Topla Oynama Oranı; Galatasaray % 67 - Tokatspor: % 33
 
18' Dakika : Galatasaray atağında Semih sağ kanattan ceza sahası içine yerden oynadı ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
16' Dakika : Galatasaray atağında Sneijder ceza sahası içine yerden oynadı ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
14' Dakika : Galatasaray atağında Burak ceza sahası içine atılan topa hareketlendi ama kaleci Mehmet zamanında çıkarak topu uzaklaştırdı.
 
12' Dakika : Tokatspor atağında Recep sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama kaleci Ufuk topu uzaklaştırdı.
 
10' Dakika : Galatasaray'da Burak Yılmaz sol kanatta ofsayt pozisyonunda kaldı.
 
8' Dakika : Galatasaray atağında Selçuk İnan altıpas önünde topla buluştu, dönerek şut vurmak istedi ama savunma araya girerek topu taca gönderdi.
 
7' Dakika : Galatasaray atağında Bruma sağ kanattan topla ilerlemek istedi ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
5' Dakika : Galatasaray atağında Burak Yılmaz ceza sahası önünde topla buluştu ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
4' Dakika : Tokatspor atağında Mehmet Öncan ceza sahası önünde topla buluştu, kaleye şut vurmak istedi ama savunmada Melo araya girerek topu kornere gönderdi.
 
2' Dakika : Galatasaray'da Sneijder sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Riera gelişine vurdu ve top savunmaya çarparak uzaklaştı.
 
1' Dakika : Karşılaşma Tokatspor'dan Mehmet Fuat'ın vuruşuyla başlıyor.
 
0' Dakika : Tokatspor yedek kulübesinde ise; Bekir, Sebahattin, Berk, Suat, Gökhan, Güven ve Özgür Meriç bulunuyor.
 
0' Dakika : Galatasaray yedek kulübesinde; Aykut, Ceyhun, Aydın, Dany, İbrahim Çoşkun, Yekta ve Amrabat bulunuyor.
 
0' Dakika : Tokatspor ise karşılaşmaya Mehmet, Furkan, Caner, Soner, Yaşar, Haluk, Serkan, Recep, Mutlu, Mehmet Öncan ve Mehmet Fuat Gölbaşı 11'i ile başlayacak.
 
0' Dakika : Galatasaray karşılaşmaya Ufuk Ceylan, Melo, Selçuk İnan, Sneijder, Burak Yılmaz, Umut, Bruma, Hakan Balta, Semih Kaya, Emre Çolak ve Riera 11'i ile başlayacak.
 
0' Dakika : Karşılaşmayı Manisa bölgesinden Koray Gençerler yönetecek. Yardımcılıklarını ise Uygar Bebek ve Özgür Ertem yapacak. 4. hakem ise Alper Ulusoy.
 
0' Dakika : Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 1. karşılaşmasında Türk Telekom Arena Stadında Galatasaray ve Tokatspor karşı karşıya geliyor.


Amrabat patladı

Ga­la­ta­sa­ray’ın ikin­ci gö­lü­nü atan Am­ra­bat, ta­kım­dan gön­de­ri­le­ce­ği id­di­ala­rı­na sert tep­ki gös­ter­di. Faslı fut­bol­cu, “Man­ci­ni ba­na for­ma şan­sı ve­ri­yor. Be­nim hak­kım­da çok şey söy­le­ni­yor. Bun­la­rın yüz­de 80’i ya­lan. Bu yüz­den zor gün­ler ya­şı­yo­rum. Bu­gün 25 da­ki­ka oynadım. Ga­la­ta­sa­ray’da mut­lu­yum. Gol­den son­ra for­ma­mı öpe­rek ku­lü­bü ne ka­dar sev­di­ği­mi ve ku­lü­be bağ­lı­lı­ğı­mı gös­ter­dim” dedi.

Haber hakkında okuyucu görüşleri:

MİSAFİR: Gs tokatsporu tokatlayacak / 15 Ocak 2014 20:09, Çarşamba


Siz de görüşünüzü eklemek istiyorsanız tıklayın

Haberin Konuları: galatasaray, ziraat türkiye kupası, hakan çağlak, tokatspor, galatasaray tokatspor maçı izle, galatasaray tokatspor atv canlı izle, haberler, son dakika

Haberin Yorumları (1)

Küfür, hakaret içeren, devlet büyüklerini aşağılayan, yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan yorumlar yayınlanmayacaktır. Yorum kriterlerine aykırı hareket edenlerin IP numaraları adli mercilere teslim edilecektir.

Misafir:20:09, 15 Ocak 2014 Çarşamba

Gs tokatsporu tokatlayacak

« ANA SAYFAYA DÖN SONRAKİ HABER »
  |  
« ÖNCEKİ HABER
SON DAKİKA HABERLERi
Şuan bu sayfadasınız: GALATASARAY TOKATSPOR MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ - galatasaray tokatspor maçı özeti ve golleri