SON DAKİKA
KYK, öğrenci, kredi, kredi başvuru, başvuru, yurt. öğretim kredisi, öğrenci kredisi Diriliş Ertuğrul 28.bölüm,TRT 1,Engin Altan Düzyatan,Diriliş Ertuğrul fragman KYK, KYK burs başvuruları, KYK kredi başvuruları,KYK burs ve kredi başvuruları 2016,burs başvurusu başladı mı Sibel Can,Karahan Çantay,Hakan Ural,Bebek KYK,Kredi Yurtlar Kurumu,kredi ve burs başvuru,2015 KYK meteoroloji, akdeniz, karadeniz, kocaeli, giresun, rize, trabzon Çilek kokusu, star tv, 17. bölüm fragman İnadına Aşk, İnadına Aşk 15. bölüm izle, Fox TV, İnadına Aşk 15.bölüm fragmanı Fox Tv,İnadına Aşk, İnadına Aşk 15. bölüm izle, İnadına Aşk 15.bölüm fragmanı, İnadına Aşk 15. bölüm ikinci fragmanı Maral: En Güzel Hikayem,Maral: En Güzel Hikayem 14. bölüm,14. bölüm fragmanı, Tv8 Digiturk abonelik iptali,Digiturk dilekçe örneği,Digiturk müşteri hizmetleri süper loto, Süper Loto sonuçları, milli piyango, çekiliş, MPİ cuma mesajları, cuma smsleri, anlamlı cuma mesajları, kısa cuma mesajları, resimli cuma mesajları Milli Piyango,süper loto çekilişi,Süper Loto sonuçları,Süper Loto 8 Ekim,Süper Loto ikramiye cuma mesajları,cuma smsleri,Anlamlı cuma mesajları,resimli cuma mesajları,kısa cuma mesajları,Cuma duası Digiturk, TMSF, Digiturk'ün sahibi kim?,Digiturk kimin, Digiturk TMSF'de mi? Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Pusu 266. bölümü izle, Kurtlar Vadisi son bölümü izle, Kurtlar Vadisi Pusu'da neler oldu TRT 1,Engin Altan Düzyatan,Diriliş Ertuğrul 28.bölüm,Diriliş Ertuğrul fragman,Diriliş Ertuğrul 29.bölüm Kredi Yurtlar Kurumu,KYK,Kredi ve Burs başvuru,2015 KYK,Kredi ve burs başvuru tarihleri eba,eba kurs,eba e kurs,e kurs başvuru öğrenci , e-kurs.eba.gov.tr, EBA kurs başvuru ve kayıt işlemleri Seçim anketleri, 1 Kasım 2015 seçimi, partilerin son oy oranı, Gezici, Konda Uludağ Üniversitesi,1 Kasım,seçim,tatil

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı özeti

17.09.2013 00:28  

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, iki kez yenik duruma düştüğü maçı son dakika golüyle kazandı...

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı özeti
Kanarya iki defa geriye düştüğü maça Caner Erkin’le tutundu. Tecrübeli futbolcu, bir kez ağları sarsarken, Webo’nun ilk golünde de asisti yaptı. 90+2’de Kasımpaşa ceza alanındaki karambolde galibiyeti getiren golü ise yine Kamerunlu yıldız attı. Fener üst üste 3. kez kazanarak lider Beşiktaş’ın adeta ensesine yapıştı

Fe­ner­bah­çe öl­dü öl­dü di­ril­di. Se­zo­na Kon­yas­por dep­las­ma­nın­da al­dı­ğı mağ­lu­bi­yet­le baş­la­yan Ka­nar­ya, dün de Ka­sım­pa­şa kar­şı­sın­da iki kez ye­nik du­ru­ma düş­me­si­ne rağ­men mü­ca­de­le­yi bı­rak­ma­dı. Son da­ki­ka go­lüy­le üç pua­na uza­nan Ka­nar­ya, zir­ve­de ara­yı aç­ma he­sap­la­rı ya­pan Be­şik­taş’ı ra­hat bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nın sin­ya­li­ni vererek bu sezon ilk dış saha galibiyetini aldı.

8. DA­Kİ­KA: Kuyt’ın pa­sın­da ce­za sa­ha­sı için­de sağ çap­raz­da top­la bu­lu­şan We­bo’nun şu­tun­da, top yan ağ­lar­da kal­dı.

13. DA­Kİ­KA: ce­za sa­ha­sı için­de Hol­men’in pa­sın­da to­pa bek­let­me­den sol çap­raz­dan vu­ran Ca­ner Er­kin’in şu­tun­da, ka­le­ci Isaks­son me­şin yu­var­la­ğı kor­ne­re çel­di.

19. DA­Kİ­KA: Viu­dez’in sağ ka­nat­tan kul­lan­dı­ğı ser­best vu­ruş­ta sa­vun­ma­dan se­ken to­pu ce­za sa­ha­sı içi­nin sol çap­ra­zın­da önün­de bu­lan Donk, sert bir şut­la me­şin yu­var­la­ğı ağ­la­ra gön­der­di: 1-0.

31. DA­Kİ­KA: Sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin ka­le­ye sağ çap­raz­dan yak­la­şık 25 met­re me­sa­fe­den ka­zan­dı­ğı ser­best vu­ru­şu kul­la­nan Ca­ner , çok şık bir vu­ruş­la to­pu fi­le­le­re yol­la­dı: 1-1.

40. DA­Kİ­KA: Viu­dez’in sol­dan or­ta­la­dı­ğı to­pu, Ba­bel ce­za sa­ha­sı için­de ka­fa­sıy­la Sca­ri­one’nin önü­ne in­dir­di. Sca­ri­one, düz­gün bir vu­ruş­la Ka­sım­pa­şa’nın ikin­ci go­lü­nü at­tı: 2-1.

54. DAKİKA: Caner Erkin’in soldan kullandığı serbest vuruşta, top yan direkten döndü. Dönen topa vuran Alves’in şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak, Emenike’nin önünde kaldı. Emenike, kale sahasının içinde topu üst direğe vurarak, dışarı attı.

70. DAKİKA: Kerem Şeras’ın ceza yayının sol çaprazından yaptığı sert vuruşta, kaleci Volkan Demirel topu kurtardı.

71. DAKİKA: Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırdığı topu kaleye yaklaşık 30 metre mesafede önünde bulan Meireles’in bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

74. DAKİKA: Caner Erkin’in sol kanattan yaptığı ortada Webo ceza sahasının içinde düzgün bir kafa vuruşuyla, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

90+2. DAKİKA: Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı topu kale sahasının içinde önünde bulan Webo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fenerbahçe maçı 3-2 kazandı.

3 PUANIN SEBEBİ

*Ka­sım­pa­şa’nın 2-1 öne geç­ti­ğin­de ya­ka­la­dı­ğı sa­yı­sız fır­sa­tı gol ya­pa­ma­yıp, far­ka ko­şa­ca­ğı maç­ta pa­niğe kapılması...

*Alper Potuk ve Topuz’un girmesiyle Fener’in tempo kazanması... Kasımpaşa’nın değişikliklerini defansa yapması...

* Ca­ner Erkin’in Mil­li Ta­kım’da­ki müt­hiş per­for­man­sı­nı sür­dür­me­si... We­bo’nun fır­sat­çı­lı­ğı­nı ko­nuş­tur­ma­sı...

Caner 20 ay sonra golle tanıştı

Fe­ner­bah­çe’nin mil­li fut­bol­cu­su Ca­ner Er­kin, lig­de uzun sü­re­dir sür­dür­dü­ğü gol oru­cu­nu dün ge­ce nok­ta­la­dı. Sü­per Lig’de­ki son go­lü­nü 16 Ocak 2012’de Ma­ni­sa’ya atan Ca­ner, 20 ay son­ra Ka­sım­pa­şa ağ­la­rı­nı sar­sa­rak öz­le­mi­ne son ver­di. Ba­şa­rı­lı fut­bol­cu maç­tan son­ra şun­la­rı söy­le­di: “İlk de­fe sol bek­te bu ka­dar uzun sü­re oy­na­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Her böl­ge­de oy­na­ya­bi­li­rim. Bun­dan böy­le da­ha iyi oy­na­ma­ya de­vam ede­ce­ği­me ina­nı­yo­rum.”

Rusya’da coştu Türkiye’de durdu

Fe­ner­bah­çe’nin iki yıl ara­dan son­ra renk­le­ri­ne bağ­la­dı­ğı Eme­ni­ke’nin gol öz­le­mi dün de de­vam et­ti. Tür­ki­ye’ye gel­me­den ön­ce Spar­tak Mos­ko­va ile çık­tı­ğı 4 maç­ta 3 kez ağ­la­rı sar­san ve Sa­rı-La­ci­vert­li ta­raf­ta­la­rı se­vin­di­ren Ni­jer­ya­lı oyun­cu­nun, Fe­ner­bah­çe’de he­nüz gol bu­la­ma­ma­sı “Tür­ki­ye’ye ha­len uyum sağ­la­ya­ma­dı” şek­lin­de yo­rum­la­nı­yor.

VOLKAN: BİLİYORDUK

Fe­ner­bah­çe’nin tec­rü­be­li fi­le bek­çi­si, so­yun­ma oda­sı­na ye­nik gir­dik­le­rin­de da­hi 3 pu­an ala­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di. “Ma­çı ala­ca­ğı­mı­zı za­ten bi­li­yor­duk. Kay­be­de­ce­ği­mi­zi hiç dü­şün­me­dim” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kı­mın kap­ta­nı Vol­kan De­mi­rel, Ka­sım­pa­şa ile oy­na­dık­la­rı zor­lu mü­ca­de­leyi değerlendirdi. Sa­tır baş­la­rı şöy­le: “İyi ta­kım ol­du­ğu­mu­zu bi­li­yo­ruz. Her­kes adı­na ya­kı­şır oy­na­dı­ğı za­man ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­mi­zi bi­li­yo­ruz. Bel­ki ilk ya­rı­da sa­ha şart­la­rın­dan do­la­yı bir kon­san­tras­yon ek­sik­li­ği var­dı. Ama dev­re ara­sın­da ko­nuş­tuk. İkin­ci ya­rı­da ma­çı ala­ca­ğı­mı­zı za­ten bi­li­yor­duk. Ben kay­be­de­ce­ği­mi­zi hiç dü­şün­me­dim. Ka­sım­pa­şa gi­bi bir ta­kım kar­şı­sın­da dep­las­man­da 3 pu­an al­mak ko­lay de­ğil. Bi­zi bu şe­kil­de eleş­ti­ri­ye gö­tü­ren ve in­san­la­rı ya­nıl­tan bir Kon­ya ma­çı ol­du. O maç bir ka­zay­dı. Hiç dü­şün­me­di­ği­miz bir mağ­lu­bi­yet al­dık. On­dan son­ra in­san­la­ra ta­kı­mın ne ka­dar ka­li­te­li ol­du­ğu­nu an­lat­mak bi­raz za­man al­dı. Ye­di­ği­miz gol­den faz­la­sı­nı atı­yo­ruz. Bu ben­ce bi­zim için önem­li bir ge­li­şim.”

Des­tek çağ­rı­sı

“Biz sa­de­ce Fe­ner­bah­çe’nin iyi­li­ği­ni dü­şü­nen in­san­la­rız. Ta­bi­i ki her­ke­sin bir sı­kın­tı­sı var­dır. Ama bun­lar­dan zi­ya­de Fe­ner­bah­çe’nin ba­şa­rı­sı için mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Ta­raf­tar­la­rı­mız sa­de­ce bi­ze des­tek ver­sin­ler, biz on­la­rın des­te­ği­ne la­yık ol­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız.” de­di.

‘Bu ritim yetmez’

Fe­ner­bah­çe tek­nik di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, maç­tan son­ra ko­nuş­tu. “Oyu­nun ba­şın­da iyi bir ri­tim ya­ka­la­ya­ma­dık. İlk ya­rı­nın so­nun­da da bu ol­du. Bu maç­lar­la önem­li re­fe­rans­lar çı­kı­yor. Bu ri­tim yet­mez. Çok da­ha üs­tü­ne çık­ma­mız ge­re­ki­yor. Par­ça par­ça bu­nu gös­te­ri­yo­ruz. Mü­ca­de­le­miz ka­zan­ma­mı­za yet­ti. Ama mü­ca­de­le­yi da­ha da ar­tır­ma­lı­yı­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Tecrübeli çalıştırıcının “Dışarıdan bizi izleyenlerin de takım olmasıyla kazandık” ve “Bugün sahada olan, kenarda olanlarla birlikte 22 oyuncumuzun da kalbi birdi” sözleri, bu sezon 7 resmi maçın tamamında oynadıktan sonra son 2 karşılaşmada kadroya alınmayan Musa Sow’u akıllara getirdi. Senegalli golcünün haftaya Kadıköy’de oynanacak SB Elazığ maçında sahada olması bekleniyor.

KOLAY MAÇ ( ENGİN VEREL )

Fark­lı Si­vas ga­li­bi­ye­ti kim­se­yi kan­dır­ma­sın de­miş­tik... 2-3 gün ön­ce tıp­kı sa­yın baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın ba­sın top­lan­tı­sın­da­ki ko­nuş­ma­la­rı gi­bi (!)...

Li­gin güç­lü­le­ri ara­sı­na gi­re­bi­le­cek Ka­sım­pa­şa’yı Fe­ner­bah­çe’nin ra­hat ge­çe­ce­ği­ni tah­min eden­ler ço­ğun­luk­ta ola­bi­lir. An­cak fut­bo­lun her haf­ta  de­ğiş­ken bir oyun ol­du­ğu­na ina­nan­lar­da­nım. Bi­rey­sel yıl­dız­la­rı da­ha ağır ba­san Fe­ner­bah­çe’de de­fans ve ka­le­ci Vol­kan’ın ha­ta­la­rın­dan do­la­yı 2 gol yen­di. Bu­na kar­şın, Ca­ner’in ser­best vu­ruş­tan at­tı­ğı muh­te­şem gol­le ka­pa­nan ilk ya­rı­nın kı­rıl­ma nok­ta­sı 29’un­cu da­ki­kay­dı. Mal­ki çok mü­sa­it po­zis­yon­da Sca­ri­one’ye to­pu ve­re­bil­sey­di skor 2-0 ola­cak, bel­ki de ilk ya­rı da­ha fark­lı bi­te­cek­ti.

Gök­han ve Ca­ner gi­bi ka­nat­la­rı çok iyi kul­la­nan de­fans oyun­cu­la­rı­na sa­hip olan Sa­rı-La­ci­vert­li­ler­de, Kuyt, We­bo ve Eme­ni­ke gi­bi bel­ki de Tür­ki­ye’nin en iyi ile­ri 3’lü­sü ter dö­kü­yor. De­fan­sif ve ofan­sif fut­bol­da ba­tı­lı an­la­yış­ta ör­nek­ler ve­ri­yor­lar. İs­te­ni­len gol po­zis­yon­la­rı­na gi­re­me­me­le­ri­nin tek ne­de­ni, Ka­sım­pa­şa’nın sa­vun­ma­da ve de or­ta sa­ha­da akıl do­lu fut­bol an­la­yı­şıy­la boş alan bı­rak­ma­ma­sıy­dı. Za­ten bı­rak­tık­la­rın­da Eme­ni­ke ile bir­lik­te Fe­ner­bah­çe’nin gol ayak­la­rı teh­li­ke oluş­tur­du.

İkin­ci ya­rı­da Al­per Po­tuk’un arzusu he­ye­can kat­tı. Takım, Alper ve Mehmet Topuz değişikliğiyle hareketlendi. Maçın adamı Caner ile Webo ritmi yükseltti. Uzat­malarda We­bo, bu kez ta­kı­mı­na ga­li­bi­ye­ti ge­tir­di. Fe­ner­bah­çe, ko­lay (!) Kasımpaşa maçını zor­la ka­zan­dı.

SPOR TOTO SÜPER LİG 4.HAFTANIN PUAN TABLOSUMAÇ RÖNTGEN / HAKAN ÇAĞLAK - BUGÜN GAZETESİ


DAKİKA DAKİKA KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

 
90' Dakika : Hakem Mustafa Kamil Abitoğlu maçı bitiren düdüğü çalıyor. Spor Toto Süper Lig 2013-2014 sezonu 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ediyor ve 3 puanın sahibi oluyor.
 
90' Dakika : Fenerbahçe'de Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 14 numarayla Meireles Giren oyuncu 5 numarayla Mehmet Topal
 
90' Dakika : Kasımpaşa'da El Yasa hakeme itiraz ettiği için Sarı Kart gördü.
 
90' Dakika : Fenerbahçe'de Webo golden sonra aşırı sevinç gösterdiği için Sarı Kart gördü.
 
90' Dakika : Pierre Webo, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında oynadığı maçlardaki gol sayısını 4'e çıkardı.
 
90' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Fenerbahçe Webo'nun attığı gol ile 3-2 öne geçiyor.
 
90' Dakika : Kasımpaşa'da Oyuncu Değişikliği Çıkan oyuncu 67 numarayla Orhan Şam Giren oyuncu 49 numarayla El Yasa
 
89' Dakika : 4. Hakem Bülent Gökçü maçın sonuna en az 5 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.
 
87' Dakika : Kasımpaşa'da Orhan Şam rakibi Alper Potuk'a yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
86' Dakika : Kasımpaşa'da Oyuncu Değişikliği Çıkan oyuncu 20 numarayla Kerem Giren oyuncu 4 numarayla İlhan Eker
 
84' Dakika : Kasımpaşa'da Kerem rakibi Alper Potuk'a yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
82' Dakika : Kasımpaşa'da Oyuncu Değişikliği Çıkan oyuncu 19 numarayla Viudez Giren oyuncu 10 numarayla Adem Büyük
 
80' Dakika : Kasımpaşa'da Donk ceza sahası önünden serbest vuruş kullandı, direkt kaleye sert vurdu ama top baraja çarparak kaleci Volkan'da kaldı.
 
78' Dakika : Kasımpaşa'da Adem Büyük oyuna girmek için hazırlanıyor.
 
77' Dakika : Fenerbahçe bu dakikaya kadar Kasımpaşa kalesine 18 şut attı ve 5 şut kaleyi bulurken, 2 gol buldu.
 
75' Dakika : Fenerbahçe'de Emenike golden sonra kaleci Isaksson'dan topu almak isterken ittiği için Sarı Kart gördü.
 
74' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Fenerbahçe Webo'nun attığı gol ile durumu 2-2 yapıyor.Caner sol kanattan çizgiye indi, ceza sahası içine ortasını yaptı, Webo ön direkte yükseldi kafayı vurdu ve top yerden sekerek ağlarla buluştu.
 
73' Dakika : Fenerbahçe'de Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 21 numarayla Selçuk Şahin Giren oyuncu 38 numarayla Mehmet Topuz
 
72' Dakika : Fenerbahçe'de Mehmet Topuz oyuna girmek için hazırlanıyor.
 
71' Dakika : Fenerbahçe atağında Meireles ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ve top az farkla direğin dibinden auta çıktı.
 
70' Dakika : Kasımpaşa'da Viudez sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma kafayla topu uzaklaştırdı.
 
68' Dakika : Kasımpaşa atağında Babel sağ çaprazdan kaleye sert vurdu ama kaleci Volkan topu kornere çeldi.
 
67' Dakika : Kasımpaşa atağında Scarione ceza sahası içine uzun oynadı, Donk hareketlendi ve kaleci Volkan son anda çıkarak topu kafayla uzaklaştırdı.
 
65' Dakika : Kasımpaşa 3. gole çok yaklaştı. Viudez sağ kanattan Egemen'i geçerek içeri girdi, yerden pasını verdi ve savunmada Bruno Alves son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
 
63' Dakika : Fenerbahçe atağında Alper sağ kanattan ceza sahası içine girmek istedi ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
62' Dakika : Fenerbahçe'de Caner sağ kanattan serbest vuruş kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
61' Dakika : Kasımpaşa'da Babel rakibi Gökhan Gönül'e yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
60' Dakika : Fenerbahçe atağında Selçuk Şahin ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top auta çıktı.
 
59' Dakika : Fenerbahçe'de oyuna girmeyi bekleyen diğer isimler; Mert, Hasan Ali, Bekir, Mehmet Topal, Mehmet Topuz ve Salih Uçan.
 
58' Dakika : Fenerbahçe'de Oyuncu Değişikliği; Çıkan oyuncu 8 numarayla Holmen Giren oyuncu 26 numarayla Alper Potuk
 
57' Dakika : Kasımpaşa atağında Babel sağ kanattan ceza sahası içine yerden oynadı ama top kaleci Volkan'da kaldı.
 
56' Dakika : Fenerbahçe'de Alper Potuk oyuna girmek için hazırlanıyor.
 
54' Dakika : Kasımpaşa'da Babel ofsayt pozisyonunda kaldı.
 
52' Dakika : Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Caner ceza sahası önünden serbest vuruş kullandı, direkt kaleye sert vurdu ve top direkten döndü, dönen topa Bruno Alves dar açıdan plase vuruş yaptı ve top bir kez daha üst direkten döndü sonrasında Emenike altıpas içinde dönen topa vurdu ve topu kale yerine auta gönderdi.
 
50' Dakika : Fenerbahçe atağında Kuyt sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Webo yükseldi kafayı vurdu ve top auta çıktı.
 
49' Dakika : Kasımpaşa atağında Babel ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top auta çıktı.
 
47' Dakika : Kasımpaşa atağında Malki sağ çaprazdan uzak köşeye sert vurdu ama top az farkla yandan auta çıktı.
 
46' Dakika : Kasımpaşa hakem Mustafa Kamil Abitoğlu'nun düdüğüyle ikinci yarıya başlıyor.Her iki takımda ilk yarıdaki kadrolarını koruyarak maça başladı.
 
45' Dakika : Hakem Mustafa Kamil Abitoğlu ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. İlk yarı 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona eriyor.
 
45' Dakika : Fenerbahçe atağında Kuyt sağ kanattan ceza sahası içine yerden oynadı ama top auta çıktı.
 
45' Dakika : 4. Hakem Bülent Gökçü ilk yarının sonuna en az 2 dakika eklendiğini gösteren tabelayı kaldırdı.
 
44' Dakika : Fenerbahçe, Süper Lig'de 41 maç sonra frikikten gol attı. En son Miroslav Stoch Süper Final 3.hafta maçında Beşiktaş'a frikik golü atmıştı.
 
42' Dakika : Kasımpaşa'da Scarione sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
40' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Kasımpaşa Scarione'nin attığı gol ile 2-1 öne geçiyor.Viudez sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Babel kafayla arkaya aşırdı, Scarione arkada topla buluşur buluşmaz uzak köşeye plase vurdu ve topu ağlara gönderdi.
 
38' Dakika : Fenerbahçe atağında Emenike sol kanattan hızla ilerledi, ceza sahası içine yerden oynadı ama savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
 
37' Dakika : Kasımpaşa'da Viudez sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
36' Dakika : Fenerbahçe'de Selçuk Şahin rakibi Scarione'ye yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
35' Dakika : Fenerbahçe atağında Kuyt ceza sahası içine pasını verdi ama top kaleci Isaksson'da kaldı.
 
34' Dakika : Kasımpaşa atağında Viudez sağ kanattan ceza sahası içine girdi, arka direğe ortasını yaptı ama top auta çıktı.
 
32' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Fenerbahçe Caner'in attığı gol ile durumu 1-1 yapıyor. Caner sağ çaprazdan serbest vuruş kullandı, direkt kaleye sert vurdu ve top 90 diye tabir edilen köşeden ağlarla buluştu.
 
31' Dakika : Kasımpaşa'da Donk rakibi Emenike'ye yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.
 
29' Dakika : Fenerbahçe atağında Emenike topla hızla ceza sahası içine yöneldi ama Donk'un müdahelesi ile yerde kalınca hakem serbest vuruş kararı verdi.
 
28' Dakika : Kasımpaşa gole çok yaklaştı.Malki sol kanattan topla ceza sahası içine girdi, yerden pasını Scarione'ye verdi ve Egemen son anda araya girerek 2. golü önledi.
 
26' Dakika : Kasımpaşa bu dakikaya kadar 2 şut attı ve sadece 1 tanesi isabetli oldu, bu şutta ağlarla buluştu.
 
24' Dakika : Fenerbahçe atağında Gökhan Gönül sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunmada Yalçın son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
 
22' Dakika : Fenerbahçe atağında Webo ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top üstten auta çıktı.
 
20' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Kasımpaşa Donk'un attığı gol ile 1-0 öne geçiyor.Serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortada Webo'nun kafa vuruşu ceza alanı içinde sol çaprazda bekleyen Donk'e geldi. Donk bekletmeden sert vurarak topu ağlara gönderdi.
 
18' Dakika : Fenerbahçe'de Egemen hakeme itiraz ettiği için Sarı Kart gördü.
 
16' Dakika : Fenerbahçe atağında Caner sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı,
 
14' Dakika : Kasımpaşa atağında Babel sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top taca çıktı.
 
12' Dakika : Fenerbahçe atağında Caner ceza sahası içinde sol çaprazdan kaleye sert vurdu ama kaleci Isaksson son anda topu kornere çeldi.
 
11' Dakika : Kasımpaşa atağında Viudez sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
9' Dakika : Kasımpaşa atağında Castro ceza sahası içine yerden oynadı ama top kaleci Volkan'da kaldı.
 
8' Dakika : Fenerbahçe atağında Webo sağ çaprazdan kaleye sert vurdu ama top yan ağlarda kaldı.
 
7' Dakika : Fenerbahçe atağında Caner sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
 
6' Dakika : Fenerbahçe atağında Bruno Alves ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top auta çıktı.
 
5' Dakika : Fenerbahçe atağında Selçuk ceza sahası dışından kaleye şut denedi ama top auta çıktı.
 
4' Dakika : Fenerbahçe atağında Emenike ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ama top yandan auta çıktı.
 
3' Dakika : Kasımpaşa atağında Castro sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama top auta çıktı.
 
2' Dakika : Fenerbahçe atağında Caner sol kanattan ceza sahası içine yerden oynadı ama savunmada Yalçın topu uzaklaştırdı.
 
1' Dakika : Karşılaşma Fenerbahçe'den Webo'nun vuruşuyla başlıyor.
 
0' Dakika : Süper Lig'in ilk 3 haftası sonunda en çok faul yapan takım Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa toplam 64 faul ile en çok faul yapan takım olurken Kayserispor maçında 30 faul yapmıştı.
 
0' Dakika : Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında transfer ettiği Pierre Webo geçen sezon hem İstanbul BŞB hem de Fenerbahçe formasıyla Kasımpaşa karşısında oynadığı 2 maçta da gol attı.
 
0' Dakika : Süper Lig'in 3 haftası geride kalırken Kasımpaşa 5 gol kaydetti. Ryan Babel 2 gol atarken Andre Castro, Ezequiel Oscar Scarione ve Sanharib Malki Büyüksal 1'er gol kaydetti.
 
0' Dakika : Fenerbahçe geçen hafta 5-2 kazandığı Sivasspor maçında 22 şut atıp 15 isabet sağladı. Fenerbahçe geçen en çok 23.haftada oynadığı Kasımpaşa maçında 11 isabetli şut atmıştı.
 
0' Dakika : Fenerbahçe ile Kasımpaşa lig tarihinde 20 kez karşılaştı. Oynanan 20 maçta Fenerbahçe 15 kez, Kasımpaşa 3 kez kazandı, 2 maç ise berabere sona erdi.
 
0' Dakika : Fenerbahçe'de Sow bu karşılaşmada da 18 kişilik kadroya giremedi.
 
0' Dakika : Kasımpaşa yedek kulübesinde ise; İlker, İlhan, Adem, Şahin, Hüseyin Kala, Kubilay ve El Yasa bulunuyor.
 
0' Dakika : Kasımpaşa karşılaşmaya kalede Isaksson, defansta; Orhan, Yalçın, Ryan Donk, Sancak orta sahada; Kerem, Scarione, Castro forvette ise Babel, Sanharib Malki, Viudez11'i ile başlayacak.
 
0' Dakika : Fenerbahçe yedek kulübesinde; Mert, Hasan Ali, Bekir, Mehmet Topal, Mehmet Topuz, Alper Potuk, Salih Uçan bulunuyor.
 
0' Dakika : Fenerbahçe kalede Volkan, savunmada; Caner, Bruno Alves, Egemen, Gökhan Gönül orta sahada; Selçuk, Holmen, Meireles forvette ise Kuyt, Webo, Emenike 11'i ile sahaya çıkacak.
 
0' Dakika : Karşılaşmanın 5. hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, 6. hakem ise Murat Türker.
 
0' Dakika : Karşılaşmayı Antalya bölgesinden Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan yapacak. 4. hakem ise Bülent Gökçü.
 
0' Dakika : Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe 6 puanla 5., Kasımpaşa ise 6 puanla 7. sırada bulunuyor.
 
0' Dakika : Bu karşılaşma saat 20:00'da başlayacak ve bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
 
0' Dakika : Spor Toto Süper Lig 2013-2014 sezonu 4. hafta kapanış karşılaşmasında Recep Tayyip Erdoğan Stadında Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Haberin Yorumları (0)

Küfür, hakaret içeren, devlet büyüklerini aşağılayan, yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan yorumlar yayınlanmayacaktır. Yorum kriterlerine aykırı hareket edenlerin IP numaraları adli mercilere teslim edilecektir.
Bu habere şuana kadar yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!
« ANA SAYFAYA DÖN SONRAKİ HABER »
  |  
« ÖNCEKİ HABER
SON DAKİKA HABERLERi